Popiersia Stanisława Lema autorstwa Leszka Kurkowskiego zostało ustawione w Alei Sław na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów w marcu 2009 roku. Rzeźba została wybrana w wyniku postępowania konkursowego na upamiętnienie najwybitniejszych artystów XX wieku. Do kolejnej edycji konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Kielce.mogli zgłaszać swoje prace tylko kieleccy rzeźbiarze. W tym samym konkursie wybrano jeszcze rzeźby Ingmara Bergmana i Dymitra Szostakowicza.

"To jest postać dość charakterystyczna, rysy dość znane, ale tym bardziej trudność polegała na tym, żeby był rozpoznawalny. Nie ma przecież osoby, która by nie wiedziała, kto to jest Lem" - Leszek Kurkowski
/ zdjęcia z 21 października 2013 roku /


Na skwerze im. Szarych Szeregów od ponad 30 lat stoi pomnik poświęcony "Harcerzom poległym za Ojczyznę".  Autorem pomnika jest Stefan Dulny. Pomnik został odsłonięty w 1982 roku z okazji obchodów 70-lecia harcerstwa w Kielcach. 

napis na cokole:
Przyrzekam całym życiem
służyć tobie Ojczyzno

napis z tyłu otoczaka:
Harcerstwo Kielecczyzny
w roku jubileuszu 70-lecia

Monument został  wykonany z otoczaka lodowcowego na którym umieszczono żeliwne odlewy orla i lilijki harcerskiej (z przodu) oraz krzyża harcerskiego oraz daty 1912 - 1982 (z tylu).
/ zdjęcia z 19 czerwca 2013 roku /